Yayın Etiği
Uluslararası İlişkiler Dergisi akademik ve etik standartları en üst seviyede sağlamayı kendine ilke edinmiştir. Okurlarına yüksek kaliteli akademik bir dergi sunabilmek amacıyla Yazım İlkelerine ek olarak, Uluslararası İlişkiler Dergisi aşağıdaki ilkeleri gözetmektedir:

Dergiye sunulan çalışmalardan hangilerinin yayınlanacağının belirlenmesinde Uluslararası İlişkiler Dergisi Yönetici Editörleri, Yardımcı Editörleri ve Yayın Kurulu ortak olarak sorumluluk sahibidir. Değerlendirmeye alınan çalışmalarda, yardımcı editörler sadece akademik içerikle ilgilenirken, yönetici editörler hem akademik içerik hem de derginin biçimsel kurallarına uyumdan sorumludurlar. Editörler telif hakları ve/veya intihal gibi yasal ve akademik kriterleri ihlal eden her çalışmayı reddederler. Editörler, iki farklı yere sunulmuş olanlar ile intihal şüphesi taşıyanlar hariç, dergiye sunulan tüm çalışmaların mahremiyeti yayınlanan kadar temin etmekle yükümlüdürler. Herhangi bir aşamada yayımlanmama kararı verilen çalışmalarla ilgili olarak yazarlarından başka kimseye bilgi verilmemesi Dergi Yayın Kurulu ve Editörlerinin sorumluluğundadır. Yayın Kurulu tarafından yayınlanmaması kararı verilen çalışmalar, dergi tarafından başka amaçlar için kullanılamaz. 

Dergiye sunulan çalışmalar için "çift kör hakem" değerlendirmesi süreci uygulanmaktadır. Hakemlerin temel görevi, değerlendirmelerine sunulan çalışmanın yayınlanması konusunda editörlerin vereceği karara katkı sağlamaktır. Hakemler bağımsız değerlendirmelerini yaparken, kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasıyla yükümlüdürler ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kendi kişisel çıkarları için kullanamazlar. Hakemler, doğrudan herhangi bir yazar ve/veya makalenin ilişkili olduğu kurum ile çıkar çatışması içerisinde bulundukları çalışmaları değerlendirmekten kaçınmalıdırlar. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı ve yazar(lar)a yönelik kişisel eleştirilerden kaçınmalıdırlar. 

Yazarlar, tamamiyle özgün bir yazı yazmakla yükümlüdürler. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıflar ile belirtmek zorundadırlar. Herhangi bir intihal girişiminde sunulan çalışma reddedilecektir. Yazarlar, çalışmanın aynısını veya temelde benzer bir araştırmayı birden fazla dergiye sunmamalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve çalışmanın reddiyle sonuçlanacaktır.


Banner
Banner
Banner