Yayın İlkeleri

1- Uluslararası İlişkiler Dergisine gönderilecek olan yazılar, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış veya değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2- Gönderilen makalelerin yayımlanması uygun görüldüğü takdirde tüm yayın hakları Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği 'ne aittir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmesi zorunludur. Yazının tamamının kullanılması derginin iznine bağlıdır.

3- Gönderilen yazılar en az iki hakemin olumlu değerlendirmesinden sonra yayınlanır.

4- Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.

5- Yazılar, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmezler.

6- Yazarlar, yazılarını veya kitap incelemelerini "Makale Yolla" menüsünden (http://www.uidergisi.com.tr/?page_id=670) ilgili formu doldurduktan sonra gönderebilirler.

7- Yazarların makalelerini teslim etmeden önce telif sözleşmesini okumaları önemle rica olunur.

8- Makaleler, dipnotlar dâhil en az 6.000 en fazla 8.000 kelime olmalıdır. Kaynakça kelime sınırlamasına dahil değildir. Kitap incelemeleri 1500–2000 kelime arasında olmalıdır. Olay incelemeleri dipnotlar dâhil 3000–5000 kelime arasında olmalıdır.

9- Makaleler Word programlarının birinde (2.0–7.0), Times New Roman karakterinde ve 1,5 aralıkla yazılacaktır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılacaktır.

10- Makalelere Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce özet (abstract) ve İngilizce anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Özetlerin herbiri ortalama 100’er kelime olmalı, Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler 5’er adedi geçmemelidir.

11- Makalelerin hazırlanmasında kullanılan kaynaklara yapılacak ilk atıflarda Uluslararası İlişkiler Dergisi'ne ait dipnot yazım kurallarının kullanılması gerekmektedir. Bir sonraki dipnotta aynı kaynağa atıfta bulunulmak istendiğinde “Ibid.” formatı kullanılacaktır. Daha sonraki atıflarda ise yazarın soyadı ve çalışmanın kısaltılmış başlığı kullanılacaktır.

12- Makalelerde en fazla ikili alt başlık sistemi kullanılacaktır. İlk alt başlık koyu, ikinci alt başlık koyu ve italik yazılmalıdır. Alt başlıklarda harf ya da rakam kullanılmamalıdır.

13- Makale içinde çift tırnak kullanılmalıdır.


Banner
Banner
Banner