Stratejik Kültür Perspektifinden Kuzey Kore’nin Nükleer Programı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 61, 2019 

Emine AKÇADAĞ ALAGÖZ

ÖZET

Bu çalışma stratejik kültür yaklaşımını, Kuzey Kore’nin nükleer programının incelenmesi için muhtemel bir analiz yöntemi olarak ele almaktadır. Çalışmanın amacı, kültür ile davranış arasındaki bağlantıyı Alastair Johnston’un metodolojisiyle ortaya koyarak stratejik kültür yaklaşımının Kuzey Kore’nin nükleer kabiliyet geliştirme ısrarını anlamak adına faydalı bir yöntem olduğunu göstermektir. Kuzey Kore özelinde bir stratejik kültürün oluşup oluşmadığı, Kuzey Kore’nin bugüne kadarki üç liderinin seçilen konuşma ve yazılı mesajları, temel kültürel varsayımların varlığına göre puanlanmasıyla ortaya koyulacaktır. Akabinde bu puanlama çerçevesinde stratejik kültürünün, stratejik davranış üzerindeki etkisinin bir tezahürü olarak, Kuzey Kore’yi, inandırıcı nükleer caydırıcılık içeren aktif savunma stratejisi tercihine ittiği ifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Aktif Savunma, Kim Jong-un, Kuzey Kore, Nükleer Program, Stratejik Kültür

—————-

* Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...


Banner
Banner
Banner