The Rise of New Powers in World Politics: Russia, China and the Shanghai Cooperation Organization

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 61, 2019  

Sinem ÜNALDILAR KOCAMAZ*

ABSTRACT

Since the end of the Cold War, the US and its Western allies have dominated international relations through various political and economic institutions. However, with the rise of new power centers, Western governance and US dominance began to be questioned, including by Russia and China. Among other efforts, Russia and China decided to empower the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in order to attain regional security, establish a new energy club and reduce US influence in the region. Although the SCO lacks the material and political capacity to confront US interests directly, this organization has become an important tool to balance the US through the soft balancing policies of Russia and China. This article evaluates the posssibility of Sino-Russian collaboration through the SCO in terms of balancing the dominance of the US.

Keywords: The Shanghai Cooperation Organization, Eurasia, Soft Balancing, Russia, China

—————-

Dünya Politikasında Yeni Güçlerin Yükselişi: Rusya, Çin ve Şangay İşbirliği Örgütü

ÖZET

Soğuk Savaş’ın bitişinden buyana ABD ve Batılı müttefikleri, uluslararası ilişkileri politik ve ekonomik kurumlar aracılığıyla domine etmişlerdir. Ancak, yeni güç merkezlerinin yükselişi ile birlikte, Batı’nın yönetim anlayışı ve ABD’nin üstünlüğü özellikle Rusya ve Çin tarafından sorgulanmaya başlanmıştır. Rusya ve Çin, diğer çabalarının yanı sıra, bölgesel güvenliği sağlamak, yeni bir enerji klübü oluşturmak ve bölgedeki ABD etkisini sonra erdirmek için Şangay İşbirliği Örgütü’nü (ŞİÖ) güçlendirmeye karar vermişlerdir. ŞİÖ’nün materyal ve politik kapasitesi, ABD çıkarlarına doğrudan karşı koymak için henüz yetersiz olsa da örgüt, Rusya ve Çin’in ABD’ye karşı izledikleri yumuşak dengeleme politikalarının önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Bu çalışma, Şangay İşbirliği Örgütü vasıtasıyla, Rusya ve Çin’in ABD’yi dengeleme çabasının ne derece mümkün olduğunu değerlendirecektir.

Anahtar Kelimeler: Şangay İşbirliği Örgütü, Avrasya, Yumuşak Dengeleme, Rusya, Çin

—————-

* Assoc. Prof. Dr., Department of International Relations, Ege University, İzmir.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...


Banner
Banner
Banner