Atlantik Paktı’ndan NATO’ya: Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkiye’nin Konumu ve Uluslararası Rolü Tartışmalarından Bir Kesit

2012-09-24 06:55:16

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Cilt 9, Sayı 34, Yaz 2012

Lerna K. YANIK*

ÖZET Bu makale Türkiye’nin Kuzey Atlantik İttifakı’na (NATO) giriş sürecinde dış politika söylemleri aracılığıyla oluşan kimliği, eleştirel jeopolitik çerçevesinde irdelemektedir. Bu makalenin ana tezi ülkelerin dış politika yoluyla oluşturdukları kimliklerin sadece konum, kültür ve değerden ibaret olmadığı, bu denkleme bir de ülkelerin üstlendikleri uluslararası işlevin eklenmesi gerektiğidir. Türkiye örneğini değerlendirmek amacıyla Türkiye’nin NATO’ya girişinden hemen önce ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan çeşitli konuşmalar incelenmiştir. Varılan sonuç bu yıllarda konum, kültür ve değer olarak kendini Batılı sayan Türkiye’nin Doğu’ya uzanmayı görev olarak bellediği ve dolayısıyla üstü kapalı bir eşiksel kimlik yaratıldığıdır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-NATO, Dış Politika, Kimlik, Eşiksellik, Güvenlik, Batıcılık ----------------------------- * Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi. Bu makale Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 109K240 numaralı projesi çerçevesinde desteklenmektedir. Yazar Uluslararası İlişkiler Dergisi’nin hakemlerine öneri, yorum ve yardımları için teşekkürü bir borç bilir.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...