Challenges of Demographic Pressures and Resource Scarcity on the Political Economy in the Levant & MENA Region

2019-01-07 18:06:38

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 60, 2018   

Özlem TÜR*

ABSTRACT

This paper aims to analyze the challenges of population growth and resource scarcity in the Arab countries of the Levant. As the region has suffered from ongoing conflicts, civil wars, and political crises, the challenges of population growth and resource scarcity, coupled with environmental challenges has often been overlooked. This paper focuses on the problems associated with a growing population, such as an increased likelihood of unemployment and the emergence of a middle class poor in the region. Coupled with crony capitalism and patronage networks, it argues that the problems of youth are immediate and the necessity of inclusive policies is pressing. The paper follows by with a section that addresses environmental challenges and climate change. The linkage between environmental degradation and security is analyzed. The paper problematizes the Arab state, its regime survival strategies and its resistance to change as the main impediments for sustainability, growth and inclusiveness in the Levant.

Keywords: Youth, Demographic Change, Climate Change, Crony Capitalism, Arab State

—————-

Levant ve MENA Bölgesi Politik Ekonomisinde Demografik Baskılar ve Kaynak Kıtlığı Sorunları

ÖZET

Bu makale, Levant’taki Arap ülkelerinde yaşanan nüfus artışı ve kaynak kıtlığı sorunlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Süregelen çatışmalar, iç savaşlar ve siyasi krizlerden mustarip olan bölgede, nüfus artışı, kaynak kıtlığı ve çevresel sorunlar genellikle görmezden gelinmektedir. Bu çalışma, bölgede nüfus artışıyla bağlantılı bir biçimde artan işsizlik ihtimali ve fakir bir orta sınıfın ortaya çıkması gibi sorunlara odaklanmaktadır. Kayırmacı kapitalizmin patronaj ağlarla birleştiği bir ortamda gençliğin sorunlarının acil biçimde çözümlenmesi gerektiği ve kapsayıcı politikalara duyulan ihtiyacın hayati olduğu savunulmaktadır. Çalışma çevresel sorunlar ve iklim değişikliğine de değinmektedir. Çevresel bozulma ve güvenlik arasındaki ilişki analiz edilmektedir. Makale, Arap devleti, rejim bekası stratejileri ve değişime dair direncin Levant’ta sürdürebilirlik, büyüme ve kapsayıcılığın
önündeki en önemli engeller olduğunu sorunsallaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gençlik, Demografik Değişim, İklim Değişikliği, Kayırmacı Kapitalizm, Arap Devleti

—————-

Prof. Dr., Department of International Relations, Middle East Technical University, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...