Climate Change and Security: Different Perceptions, Different Approaches

2017-06-21 22:43:36

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 54, 2017

Başar BAYSAL* and Uluç KARAKAŞ**

ABSTRACT

The concerns about the results of climate change have been increasing as new scientific proofs emerge and people witness its direct effects in environmental catastrophes. There also have been different efforts to frame climate change as a security issue. This study aims to analyze different security approaches to climate change with a particular framework. The framework divides these approaches into two: opponents and proponents of the securitization of climate change. It also analyzes different approaches and logics within both camps. Finally, the study examines and evaluates the emerging literature on the “climatization of security” which focuses on the impacts of climate change on the understanding of security in the discipline of International Relations.

Keywords: Climate Change, Security, Securitization, Human Security, Climatization of Security.

—————-

İklim Değişikliği ve Güvenlik: Farklı Algılar, Farklı Yaklaşımlar

ÖZET

İklim değişikliğinin sonuçlarına yönelik ilgi, ortaya çıkan bilimsel deliller ve karşılaşılan çevresel felaketlerin de etkisiyle gitgide artmaktadır. Son zamanlarda iklim değişikliğini bir güvenlik sorunu olarak ele alan çalışmalar da dikkat çekmektedir. Bu çalışma, belli bir çerçeve dâhilinde, iklim değişikliğini ele alan farklı güvenlik yaklaşımlarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, iklim değişikline olan güvenlik yaklaşımları, iklim değişikliğinin güvenlikleştirilmesini destekleyenler ve karşı çıkanlar olmak üzere ikiye bölünmüştür. Bu çalışmada, iki grubun içindeki farklı yaklaşımlar ve mantıklar analiz edilmiştir. Son olarak, literatürde son zamanlarda ortaya çıkan ve iklim değişikliğinin Uluslararası İlişkiler disiplinindeki güvenlik anlayışına etkilerini irdeleyen, “güvenliğin iklimleştirilmesi” konusu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Güvenlik, Güvenlikleştirme, İnsani Güvenlik, Güvenliğin iklimleştirilmesi.

—————————–

* Doktora Adayı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

** Doktora Adayı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...