Democratic Transitions in the Levant: Prospects for Restoring a Regional Order

2019-01-07 17:46:41

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 60, 2018   

Katerina DALACOURA*

ABSTRACT

The 2011 Arab uprisings exacerbated conflict and turmoil in the Levant, with the civil war in Syria constituting the dominant event in the region since that point in time and drawing the surrounding countries into its destructive vortex. The changes wrought by the uprisings have intermingled with the pre-existing conflicts in the Levant and with new local and pan-Middle Eastern confrontations in pernicious ways. Among the outcomes of this crisis are that Egypt, Syria, Lebanon, Jordan, Israel, Palestine —whose current political situations will be addressed in this paper— are experiencing a rise in authoritarianism. However, this paper argues that the Levant will not overcome its current disorder and regain a degree of order —in the sense either of stability or of recognized rules governing relations between regional actors— unless Levantine states undergo a degree of democratization, meaning they adopt some degree of accountability, pluralism and respect for basic freedoms and good governance. Democracy is closely linked to the emergence of peace and security but is also a condition for them to endure.

Keywords: Democratization, Authoritarianism, Levant, Regional Order, Arab Uprisings, Conflict

—————-
Levant’da Demokratik Değişim: Bölgesel Bir Düzenin Onarılmasına Yönelik Beklentiler

ÖZET

2011’de başlayan Arap ayaklanmaları, bölgenin öncelikli konusu haline gelen Suriye’deki iç savaşın komşu ülkeleri de yıkıcı girdabına çekmesiyle birlikte Levant’taki çatışma ve karmaşa biraz daha arttı. Ayaklanmaların şekillendirdiği gelişmeler, Levant’ta önceden var olan çatışmaları Orta Doğu’nun tamamına yayılan yeni yerel ve milliyetçi çatışmalarla birbirine karıştırdı. Yaşanan krizin sonuçlarına bakıldığında; Mısır, Suriye, Lübnan, Ürdün ve İsrail’de artan düzeyde otoriteryanizmle karşılaşılmaktadır. Bu makalede, Levant’taki devletlerin hesap verilebilirlik, çoğulculuk ve temel özgürlüklere saygı ve iyi yönetişim gibi unsurları benimseyerek bir demokratikleşme evresinden geçmedikçe, Levant’ın mevcut düzensizliğin üstesinden gelemeyeceğini, istikrar ya da bölgesel aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyen genel geçer kuralların hâkim olduğu bir düzene geri dönülemeyeceğini iddia etmektedir. Demokrasi, barış ve güvenliğin ortaya çıkmasıyla yakından bağlantılıdır, bunun yanı sıra bu faktörlerin sürdürülmesi için de bir ön koşuldur.

Anahtar Kelimeler: Demokratikleşme, Otoriteryanizm, Levant, Bölgesel Düzen, Arap Ayaklanmaları, Çatışma

—————-

* Assoc. Prof. Dr., Department of International Relations, London School of Economics and Political Science, London.  

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...