Discovery of Energy Reserves in the Levant and Impacts on Regional Security

2019-01-07 17:53:56

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 15, SAYI 60, 2018   

Gareth M. WINROW*

ABSTRACT

There has been much discussion over whether the recent discovery of energy reserves in the eastern Mediterranean will encourage regional cooperation or exacerbate tensions between states in the Levant. Energy issues and geopolitical concerns do overlap. Difficulties with regard to Cyprus and Israel’s ties with its Arab neighbours jeopardize energy projects. Cooperation between states over energy resources may only occur if governments enjoy reasonable relations. Energy companies are eager to make profits, and so increasing attention will focus on how gas reserves in the Levant region may be developed and monetized, with gas exported to outside markets. Longstanding problems concerning the exploitation of gas reserves in disputed Cypriot offshore waters, and strains in Turkish-Israeli relations, may prevent the construction of a gas pipeline connecting Israeli gas fields with the Turkish mainland. Gas may also be exported from Cypriot, Egyptian and Israeli offshore fields to markets in Europe through the proposed EastMed Gas Pipeline or be delivered in the form of liquefied natural gas. Various political, technical and commercial issues need to be addressed before these export projects may be realized, although this would then be at the cost of excluding Turkey from a wider regional framework of cooperation.

Keywords: Gas, Energy, Levant, Geopolitics, Security, Cooperation

—————-

Levant’da Enerji Kaynaklarının Keşfi ve Bölgesel Güvenliğe Etkileri

ÖZET

Doğu Akdeniz’de yeni keşfedilen enerji kaynaklarının bölgesel işbirliğini teşvik edip etmeyeceği ya da Levant’taki devletler arasındaki gerginlikleri artırıp artırmayacağı konusundaki tartışmalar sürüp gitmektedir. Enerji sorunları ve jeopolitik kaygılar birbiriyle çakışmaktadır. Kıbrıs’ın durumu ile ilgili konular ve İsrail’in Arap komşularıyla ilişkileri bağlamında yaşanan sorunlar, enerji projelerini zora sokmaktadır. Devletlerin enerji kaynaklarının üretilmesi bağlamındaki işbirliği ancak bunlar arasında akılcı ve gerçekçi ilişkiler söz konusuysa mümkün olabilir. Enerji şirketlerinin kar elde etme beklentilerine bağlı olarak artan ilgileri, Levant’taki gaz rezervlerinin geliştirilmesi ve üretilecek gazın dış pazarlara ihraç edilmesine odaklanmaktadır. Uzunca bir süredir devam eden ve Kıbrıs açıklarında yer alan gaz rezervlerinin durumuna yönelik sorunlar ile Türk-İsrail ilişkilerinde yaşanan gerilimler, İsrail gaz sahasını Türk anakarasına bağlayan bir gaz boru hattının inşasına engel olmaktadır. Gazın, Kıbrıs, Mısır ve İsrail’in açık deniz sahalarından Avrupa’daki pazarlara taşınmasını öngören Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi vasıtasıyla ya da sıvılaştırılmış doğal gaz şeklinde ihraç edilmesi senaryoları da gündemde yer almaktadır. Türkiye’yi daha geniş bir bölgesel işbirliği çerçevesinden dışlama ihtimali taşıyan bu türde projelerin gerçekleştirilmesinden önce çeşitli siyasi, teknik ve ticari konuların ele alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gaz, Enerji, Levant, Jeopolitik, Güvenlik, İşbirliği

—————-

* Independent analyst, consultant and part-time tutor, Department of Continuing Education, University of Oxford, UK.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...