Eleştirel Bir Literatür Değerlendirmesi: Dışlamadan Sınırlı Tanımaya, Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Marksizm

2015-10-14 13:12:07

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 46, 2015

İlhan UZGEL* ve Nazan BEDİRHANOĞLU**

ÖZET

Bu çalışma, Uluslararası İlişkiler kuramları ve Marksizm ilişkisini inceleyen eleştirel bir literatür değerlendirmesidir. Tarihsel olarak Uluslararası İlişkiler disiplini Marksizm’i epistemolojik ve metodolojik olarak dışarıda tutacak şekilde kurulmuş, 1980’lerden sonra ise Marksizm ancak sınırlı şekilde ve dönüştürülerek disipline dâhil edilmiştir. Bu dışlama hali daha çok ABD merkezli ise de, özellikle 1990’lardan itibaren ABD dışındaki Uluslararası İlişkiler çalışanlarının Marksizm ile girdikleri diyalog da disiplin içinde istisna olarak kalmıştır. Öte yandan, Marksizm ise Uluslararası İlişkilerin hegemonik dünyasından uzak durup, konuyu daha çok Emperyalizm kuramları çerçevesinde değerlendirirken, son yıllarda Marksist Uluslararası İlişkiler literatüründe küreselleşme bağlamında bir canlanma dikkati çekmektedir. Marksizm gibi uluslararası ilişkilere alternatif bakış geliştiren diğer sistem karşıtı tarihsel maddeci yaklaşımlar da disiplin tarafından görmezden gelinmiştir.

Anahtar Kelimeler: Marksizm, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Emperyalizm .

--------------------------

*Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara.

**Arş. Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...