Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı

2014-06-15 08:40:48

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 40, KIŞ 2014

Mitat ÇELİKPALA*

ÖZET

Enerji güvenliği, ana amacı İttifak üyelerini askeri tehditlere karşı savunmak olan NATO’nun öncelikli konu başlıkları arasına ancak son on yılda girebilmiştir. Bu çalışmada, NATO’nun Soğuk Savaş sonrası dönemde düzenlenen zirvelerinde yayınlanan zirve bildirgeleri ve stratejik konseptler ile çeşitli NATO zeminlerinde yapılan tartışmalar ışığında, enerji güvenliğinin NATO için taşıdığı anlam ve önem üzerinde durulmaktadır. NATO’nun enerji güvenliği kavramına yaklaşımı değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte enerji güvenliği konusunun NATO çerçevesinde ne yönde şekillenebileceği ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji Güvenliği, NATO, Rusya, Kritik Enerji Altyapısı.

--------------------------

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİSBF, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...