Enerji Jeopolitiğinin Uluslararası İklim Değişikliği Girişimleri Üzerindeki Etkisi

2017-06-21 22:49:47

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 54, 2017

Volkan Ş. EDİGER*

ÖZET

Genel olarak iklim değişikliği girişimleri ile enerji jeopolitiği arasındaki ilişkinin analiz edildiği bu makalede, başta petrol fiyatlarındaki artışlar olmak üzere, enerji jeopolitiğindeki gelişmeler, 1965-2014 arasında enerji jeopolitiğinin şiddetlendiği ve durağanlaştığı dönemlere ayrılarak, tarihsel bakış açısıyla incelenmiştir. Özel olarak, Kyoto Protokolü gibi iklim değişikliğinin önlenmesi konusunda yükümlülük getirmesi bakımından önemli bir anlaşma olarak kabul edilen uluslararası girişimlerin neden yeterince başarılı olmadığı araştırılmıştır. Kyoto Protokolü özelinde başarısızlığın üç temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve en önemlisi dünya genelinde enerji jeopolitiğinin şiddetleniyor olmasıdır. İkinci neden ülkelerin farklı enerji ihtiyaçları ve farklı yerli enerji kaynaklarının bulunması, üçüncüsü de uygulamalarda devlet ve özel sektörün rolünün yeterince belirgin olmamasıdır. Yazar, iklim değişikliği konusundaki genel başarısızlığın başlıca nedenini enerji jeopolitiğindeki gelişmelere bağlamakta ve petrol krizleriyle somutlaşan küresel enerji politiğindeki mücadele dönemlerinin, iklim değişikliği gibi konulardaki uluslararası girişimlerin başarı şansını azalttığını savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Uluslararası Girişimler, Enerji Jeopolitiği, Petrol Fiyatları.

—————————–

* Prof. Dr., Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm; Strateji Geliştirme ve Araştırma (STRAR) Koordinatörü; Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (CESD) Müdürü, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...