Greece’s Strategy and Perceptions towards Turkey: The End of Consensus and the Return of History?

2018-10-15 17:39:37

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, VOLUME 15, NUMBER 58, 2018

Kostas IFANTIS*

ABSTRACT

The paper focuses on the impact of the crisis on the Greek public debate on, perception of, and strategy towards Turkey. The analysis is placed in the context of a strategic consensus that was ruptured during the crisis and the lack of bipartisanship on the country’s security preferences. Although Athens and Ankara have enjoyed an unusually long period of calm waters in the Aegean from 1999 to 2016, the last two years have produced the familiar aggressive rhetoric and mutual mistrust. With the bilateral issues intact, the traditional inertia on both sides can easily turn into heightened tensions with the risk of miscalculation given the proximity of military hardware being hardly insignificant. The paper also presents some of the findings of a research conducted by the two guest editors of this special issue on the Greek elites’ perceptions of Turkey in the midst of the crisis.

Keywords: Greek Foreign Policy, Turkey, Elite’s Perceptions, Aegean Security

—————————–

Yunanistan’ın Türkiye Stratejisi ve Algısı: Uzlaşmanın Sonu ve Tarihe Dönüş?

ÖZET

Bu makale, Yunan kamuoyunda ortaya çıkan krizin Türkiye’ye yönelik algı ve stratejiler üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Analiz, krizin ortadan kaldırdığı stratejik fikir birliği ve ülkenin güvenlik konularına yönelik tarafsız bakış açısının ortaya konulamamasının yarattığı etkiler üzerinden yapılmıştır. Atina ve Ankara, her ne kadar Ege Denizi konusunda 1999’dan 2016’ya kadar alışılmadık bir şekilde sakin ilişkiler yürütmüş olsalar da, son iki yılda karşılaştığımız saldırgan söylem ve karşılıklı güvensizlik bilindik gelişmelerdir. İkili ilişkiler zarar görmemiş olsa da, her iki tarafa da hâkim olan geleneksel durum, askeri donanımın benzerliği nedeniyle yanlış anlama riskine bağlı olarak kolaylıkla bir gerilime dönüşebilir. Çalışma aynı zamanda bu özel sayının iki misafir editörü tarafında kriz döneminde Yunan elitinin sahip olduğu Türkiye algısını anlamaya yönelik olarak yürütülmüş bir araştırmanın önemli bulgularını da içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yunan Dış politikası, Türkiye, Elit Algısı, Ege Denizi’nin Güvenliği

—————————–

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul and Panteion University, Atina.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...