Güç ve Karşılıklı Bağımlılığı Yeniden Ele Almak

2015-10-14 13:12:00

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 46, 2015

Robert O. KEOHANE* ve Joseph NYE, Jr.**

ÖZET

Bu makalenin birinci bölümünde güç ve karşılıklı bağımlılık arasındaki ilişki, karmaşık karşılıklı bağımlılığın ideal türü ve uluslararası rejimlerdeki değişimlerin açıklamaları incelenir. İkinci bölümde, yazarlar kendi kavram ve teorilerini eleştirerek, gelecek çalışmalarda en fazla yarar sağlayacak argümanları belirlerler. Üçüncü ve dördüncü bölümler Güç ve Karşılıklı Bağımlılık kitabında açık şekilde ifade edilmeyen, fakat gelecekteki araştırmalara ışık tutacağına inanılan “sistemsel siyasal süreç” ve “öğrenme” gibi kavramlarla ilgili soruları gündeme getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güç, Karşılıklı Bağımlılık, Sistemsel Siyasal Süreç, Öğrenme.

-------------------------

*Prof. Dr., Princeton University, ABD

**Prof. Dr., Harvard University, ABD

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...