Karbon Vergisi ile Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımı: Türkiye Vakası

2017-06-21 23:14:25

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 54, 2017

Gürkan KUMBAROĞLU*, İlhan OR** ve Mine IŞIK***

ÖZET

Bu çalışmada Türkiye’nin Enerji Sistemi’nin üretim, iletim ve tüketim süreçleri teknolojiler bazında oldukça ayrıntılı olarak modellenmesi gerçekleştirilmiştir. Referans senaryosunun yanı sıra, çeşitli karbon vergisi senaryoları altında kalibre edilen model ile Türkiye’nin hem kısa, hem de uzun vadeli enerji-çevre planlama ve politikalarının oluşumuna destek sağlayabilecek sonuçlar elde edilmiştir. Referans senaryo sonuçlarına göre, Türkiye sera gazı salım değeri baz yılında yaklaşık 400 Mton CO2 iken, bu değerin 2032 yılı itibariyle 955 Mton CO2, 2052 yılı itibariyle de 1540 Mton CO2 değerine erişmesi öngörülmektedir. Öte yandan, 10$, 20$ ve 30$’lık emisyon vergisi ile 2012-2052 periyodu içerisinde toplamda sırası ile, %22.47, %24.04 ve %27.4’lük emisyon azaltımı potansiyeli öngörülmektedir. İlaveten, bu çalışma sektörlerin emisyon vergisi karşısında nasıl davrandıkları detaylı olarak açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enerji modellemesi, sera gazı salım azaltımı, enerji-ekonomi-çevre ilişkileri.

—————————–

* Prof. Dr., Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

** Prof. Dr., Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

*** Dr., Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...