NATO-AB İlişkilerinde İşbirliği ve Çatışma Dinamikleri

2014-06-15 08:56:00

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 40, KIŞ 2014

Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE* ve Cihan DİZDAROĞLU**

ÖZET

Soğuk Savaş dönemi boyunca Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenlik ve savunma alanında NATO’nun sahip olduğu üstün konum, Avrupa’da kendi kendine yetebilen bir güvenlik mekanizmasının oluşumunu engellemiştir. Soğuk Savaş sonrasında dönüşmeye başlayan NATO AB ilişkilerinde, 1998 St. Malo Zirvesi’nin kazandırdığı ivmeyle temelleri atılan OGSP bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu tarihten itibaren iki örgüt ilişkilerinde işbirliği fırsatlarının yanı sıra çatışma alanları da belirmeye başlamıştır. NATO-AB arasındaki ilişkilerin kurumsal çerçevesini güçlendiren ve “Berlin-artı” düzenlemelerini de içeren bir dizi anlaşmanın varlığına rağmen günümüzde 22 ortak üyeye sahip iki örgüt arasında etkin bir işbirliğinden söz etmek yanıltıcı olacaktır. Başta AB üyesi olmayan NATO müttefiklerine uygulanan ayrımcılık olmak üzere, halen varlığını sürdüren kurumlar arası ayrışma ve ikilik gibi sorunlar NATO-AB ilişkilerinde gelişimin önünü tıkamaktadır. Bu makale, iki örgüt arasındaki sınırlı işbirliğinin yanı sıra, daha etkin bir işbirliğinin önünü tıkayan engelleri ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: NATO-AB ilişkileri, Berlin-artı, OGSP, Kıbrıs.

--------------------------

* Sinem Akgül Açıkmeşe, Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

**Cihan Dizdaroğlu, Doktora Adayı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...