NATO’nun Dönüşümü

2014-06-15 08:28:05

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 40, KIŞ 2014

Ali L. KARAOSMANOĞLU*

ÖZET

Berlin Duvarı yıkılıp Sovyet/Varşova Paktı tehdidi ortadan kalktıktan hemen sonra, NATO değişen uluslararası sisteme kendini uyarlamaya başladı. Bu süreç zor ve sorunlu olmasına rağmen, önemli başarılar kaydetti. Ama “Nato yaşayabilecek mi?” sorusu hep gündemde kaldı. Bu inceleme iddialı öngörüler yerine aktörlerin eğilimlerine ve ortamdaki değişmelere işaret ederek bir düşünme ve tartışma zemini hazırlamanın gayreti içinde olmuştur. Uluslararası sistemdeki yapısal değişiklikleri irdeleyip, İttifakın yeni durumlara uyum sağlamak için ne gibi politikalar uyguladığını ve söz konusu dönüşümün önündeki engelleri eleştirel bir yaklaşımla incelemiştir. Ortak siyasi iradenin oluşmasının ve askeri yapı ve stratejinin yeni şartlara uyarlanmasının sınırlarını açıklığa kavuşturmaya çalışmıştır.Bu çerçevede askeri doktrin çalışmaları ve Afganistan tecrübesi arasındaki etkileşim ve dönüşüm süreci üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Ayrıca sonuç bölümünde, genişleyen Avrupa-Atlantik Bölgesindeki NATO askeri operasyonlarının meşruiyet sorununa da değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dönüşüm, Uluslararası Sistem, Dönüşüm, Siyaset ve Strateji, Askeri Doktrin, Afganistan.

---------------------------

* Prof. Dr., Emeritus, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara; Başkan, İhsan Doğramacı Vakfı Dış Politika ve Barış Araştırmaları Merkezi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...