NATO’nun Dönüşümü ve Kamu Diplomasisi’nin Artan Rolü

2012-09-24 07:02:18

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Cilt 9, Sayı 34, Yaz 2012

Emel G. OKTAY*

ÖZET Bu makalenin amacı, daha çok ulus-devlet bünyesinde yürütülmekte olan kamu diplomasisi stratejilerinin, çok uluslu bir savunma örgütü olarak NATO’nun hedeflerine ve örgütsel yapısına uyarlanmasında karşı karşıya kalınabilecek sorunların analiz edilmesidir. Bu çerçevede, NATO’nun yeni ağırlık merkezleri olarak tanımlayabileceğimiz hem İttifak üyesi ülkelerin kamuoylarına, hem de İttfak dışındaki ülkelerin kamuoylarına yönelik olarak planlanan kamu diplomasisi stratejilerinin ve faaliyetlerinin üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, ayrıca, NATO’nun yeni Stratejik Konseptinin önemli unsurlarından birisi olan “kriz yönetimine kapsamlı yaklaşım” bünyesinde sivil-asker işbirliğine dayanan “akıllı güç” kullanımı ele alınmaktadır. Sonuç bölümünde NATO’nun stratejik dönüşüm sürecinde ortaya çıkan yeni imajının pekiştirilmesinde kamu diplomasisinin rolü değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: NATO, Kamu diplomasisi, Akıllı Güç, Stratejik Konsept, Kapsamlı Yaklaşım -------------------------------- * Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...