NATO’nun Gelişen Tehdit Algısı: 21. Yüzyılda Siber Güvenlik

2014-06-15 08:52:39

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 40, KIŞ 2014

Salih BIÇAKCI*

ÖZET

Siber uzayın sivilleşmesiyle birlikte Vestfalya sisteminin getirdiği ulus devlet modeli derinden etkilenmiştir. Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan bu yeni dönemde nükleer savaşın ve çekişmenin izlerini görmek mümkündür. Siber Uzayın günümüzde karşı karşıya kaldığı tehditler ve bunların henüz netleşmemiş sınırları örneklerde net olarak görülmektedir. NATO gibi uzun soluklu bir güvenlik ittifakına ve üyelerine bu yeni güvenlik ortamında yapılan siber saldırılar, gelecek adına önemli ipuçları vermektedir. Bu makalede NATO’nun bu yeni tehditlere karşı aldığı tedbirler ve belirlenen siber güvenlik stratejileri ortaya çıkaran süreç tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Hacker, Cracker, Stuxnet, NATO, Siber Strateji, Kosova, Estonya, Gürcistan, İran.

--------------------------

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİSBF, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...