Paris Anlaşmasını İklim Adaleti Perspektifinden Değerlendirmek

2017-06-21 23:02:44

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 54, 2017

Yasemin KAYA*

ÖZET

İklim değişikliği sorunun moral boyutuna işaret eden bir kavram olarak iklim adaleti, özellikle son yirmi yıldır iklim tartışmalarının odağında olan bir konudur. İklim değişikliği sorunun kırılgan topluluklar üzerindeki orantısız etkisini merkeze alan iklim adaleti, aynı zamanda iklim müzakerelerinin de en tartışmalı konularından birini oluşturmaktır. Öyle ki, Kyoto sonrası dönem için oluşturulacak anlaşmanın iklim adaletinin sesine kulak vermesi ve yeni rejimin adalet ve eşitlik ilkeleri üzerine temellenmesi gerektiği fikri sıklıkla dile getirilen bir talep olmuştur. Çalışma bu çerçevede, iklim adaleti söylemi içinde yer bulan farklı talepleri belirlemeyi ve bu taleplerin Paris Anlaşması’nda ne ölçüde karşılandığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, İklim Adaleti, Paris Anlaşması, İklim Adaleti Hareketi, Kırılganlık.

—————————–

* Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İİBF, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...