Rejim Teorileri

2015-10-14 13:11:50

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 46, 2015

Sevilay Z. AKSOY*

ÖZET

Bu makale uluslararası ilişkiler kuramında devletler arası işbirliğinin uluslararası sistemin anarşik yapısına rağmen mümkün olduğunu iddia eden ve bu iddiasıyla gerçekçi kuramın öne çıkardığı “kaçınılmaz çatışma” savını sorgulayan rejim teorilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda rejim kavramı ve buna dair ontolojik ve epistemolojik tartışmalar ile rejim kuramının çoğul yapısı içinde çıkar, güç ve bilgi bazlı yaklaşımlar ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sistem, Rejim, Rejim Teorileri, Yeni-Liberal Kuram

--------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...