Savaş Hukukunda Tecavüz ve Yağmayı Yasakla(ma)yan Rejimler Lahey Sözleşmeleri (1899, 1907)

2011-06-27 12:58:02

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 29, BAHAR 2011

Tuba İNAL*

ÖZET Bu makale savaşlarda görülen benzer iki uygulama olan yağma ve tecavüzün uluslararası hukukça ele alınışına bakarak birbiriyle ilişkili iki teorik soruya cevap aramaktadır: Uluslararası ilişkilerde değişim, bilhassa hukuksallaşmış rejim değişimi nasıl gerçekleşir ve toplumsal cinsiyetin bir kategori olarak bu değişim sürecindeki rolü nedir? Buradaki görüş, hukuksallaşmış bir yasak rejiminin ortaya çıkabilmesi için üç şartın gerekli olduğudur: Öncelikle devletler yasağa uyabileceklerine inanmalıdır çünkü ihlâlin maliyeti yüksektir. İkincisi söz konusu uygulamanın anormal/istenmeyen olduğuna dair fikirlerin gelişmesine elverişli bir normatif ortam gereklidir. Son olarak, bu fikirleri yayarak rejim oluşumu için çalışan aktörler olmalıdır. Yağma ve tecavüze karşı rejimlerin oluşumu arasındaki 100 yıllık zaman farkı toplumsal cinsiyetin bu süreçteki rolünü de açığa çıkarır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Rejimler, Uluslararası Normlar, Toplumsal Cinsiyet, Savaş Hukuku, Hukuksallaşma. ---------------------------- * Department of Political Science and Women, Gender and Sexuality Studies Program, University of Richmond. Bu makalenin ilk versiyonu American Political Science Association Annual Meeting 2008’de sunulmuştur.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...