Sisyphean Tactics and Manoeuvring of the Greek Debt Crisis Post-2015: A Dead-end Crisis Management Paradigm

2018-10-15 17:23:32

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, VOLUME 15, NUMBER 58, 2018

Nicolas PAPANASTASOPOULOS*

ABSTRACT

The field of crisis management in public policy (both in its internal and external aspect) is currently facing a number of essential and important challenges with theoretical, institutional and political dimensions. This paper aims at deconstructing existing limitations by bringing together the necessary inter-disciplinary elements. The paper attempts to analyze Greek public policy and the government’s capacities to cope with a turbulent (geo)political environment. At the same time, an effort is made to analyze the way the Greek political personnel managed the debt crisis. In this context, the discussion combines both theoretical and empirical approaches.

Keywords: Crisis Management, Greek Debt Crisis, Crisis, Paradigm, Sisyphus

—————————–

Yunan Borç Krizine Sisifos Taktik ve Manevrası: Bir Çıkmaz Kriz Yönetimi Paradigması

ÖZET

Günümüzde, kamu politikalarında kriz yönetimi (hem iç hem dış yönleriyle), kuramsal, kurumsal ve siyasi boyutlara sahip ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışma, disiplinler arası bir bakış açısıyla ve ilgili disiplinler arası unsurları bir araya getirmek suretiyle var olan kısıtları parçalara ayırarak ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Çalışma, Yunan kamu politikalarını ve Yunan hükümetlerinin çalkantılı jeopolitik ortamla baş etme kapasitelerini hedeflemektedir. Bu bağlamda, çalışma aynı zamanda Yunan siyasa yapıcılarının borç krizi ile nasıl mücadele ettiklerini de ele almayı da amaçlamaktadır. Bu çerçevede, çalışmada ele alınan konular kuramsal ve ampirik yaklaşımlarla irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kriz Yönetimi, Yunan Borç Krizi, Kriz, Paradigma, Sisifos

—————————–

* Doktora Sonrası Araştırmacı, Uluslararası, Avrupa ve Bölge Çalışmaları Bölümü, Panteion University, Atina.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...