Soğuk Savaş’ta NATO-ABD-Türkiye Üçgeninde Askeri Üsler: Süreklilik ve Değişim

2012-09-24 06:57:06

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, Cilt 9, Sayı 34, Yaz 2012

Selin M. BÖLME*

ÖZET Türkiye-NATO ilişkilerinin en önemli ayaklarından birini Türkiye’deki askeri üsler oluşturmaktadır. Türkiye’nin NATO’ya üye olma sürecindeki zorlu görüşmeler büyük ölçüde kurulacak üslerin statüsüne ilişkin pazarlıklara ilişkindir. Soğuk Savaş süresince ise Türkiye açısından NATO yükümlülüklerinin en somut yansıması üslerin kullanımına dair olmuştur. ABD ile ilişkilerle iç içe geçen Türkiye’nin NATO kapsamında üstlendiği bu rol her zaman tartışmaların merkezinde yer almış, ilişkilerle birlikte üslerin statüleri, fonksiyonları sorgulanmış ve süreç içinde dönemsel olarak değişiklikler göstermişlerdir.

Anahtar Kelimler: NATO, Soğuk Savaş, Hegemonya, Amerikan Üsleri, İncirlik ----------------------------- * Dr., Dış Politika Araştırmaları, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA). Bu makale, Selin M. Bölme, İncirlik Üssü: ABD’nin Üs Politikası ve Türkiye, İstanbul, İletişim Yayınları, 2012 başlıklı kitaptan türetilmiştir.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...