Structure, Agents and Discourse in Managing Economic Crises: The Case of Greece, 2009-2017

2018-10-15 17:07:05

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, VOLUME 15, NUMBER 58, 2018

Dimitris TSAROUHAS*

ABSTRACT

This article focuses on the discursive frames used by policy entrepreneurs in Greece as they attempted to deal with the 2009 crisis and analyses the role played by discourse in handling the crisis’ consequences. Adopting a historical institutionalist framework, I argue that ineffective policy outcomes can be attributed to a path-dependent logic enshrined in the country’s political economy structures following the transition to democracy post-1974. Moreover, the reaction of policy entrepreneurs to the crisis was reinforced by their discursive logic of action, itself embedded in the state’s institutional matrix. Procrastination, a refusal to face an uncomfortable reality and politics as usual colours the response of Greek actors to the country’s biggest crisis in recent memory.

Keywords: Greece, Crisis, Political Economy, Institutionalism, Policy Entrepreneurs

—————————–

Ekonomik Kriz Yonetiminde Yapı, Yapan ve Soylem: Yunanistan Orneği, 2009-2017

ÖZET

Yunanistan’da siyasetçilerin, 2009 kriziyle başa çıkmaya çalışırken kullandıkları söyleme odaklı bu makalede krizin sonuçları ele alınmakta ve söylemin oynadığı rol analiz edilmektedir. Tarihsel bir kurumsal çerçeve benimseyen yazarın temel savunusu, etkisiz politika sonuçlarının ulkenin 1974 sonrasında demokrasiye geciş sonrasında yaşadığı siyasi ve ekonomik yapıda yer alan mantıkla ilişkilendirilebilir olduğudur. Politika girişimcilerinin krize tepkileri, devletin kurumsal matrisinin icine gömülü olan söylemsel eylem mantığıyla guçlendirilmiştir. Erteleme, rahatsız edici gerçekle yüzleşme ve politikanın her zamanki durumu da aktörlerin hafızaları da son en buyuk krize tepkilerini şekillendirmede belirleyici olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Kriz, Ekonomi Politik, Kurumsallık, Siyasa Girişimcileri

—————————–

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...