The Arab Uprisings and The MENA Regional States System

2014-10-10 12:03:26

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 42, YAZ 2014

Raymond HINNEBUSCH*

ABSTARCT

This article assesses the effect of the Arab Uprising on MENA within a historical sociology framework. Expectations of benign outcomes have not been realized. The weakening of the Arab republics has deepened their penetration and dependency and shifted the balance of power to the monarchies and non-Arab MENA states. Trans-state discourse has empowered Islamists and sectarian narratives. Outcomes can be seen in the continuing dependency of Egypt, state failure in Syria and Iraq and the collapse of the liberal peace between Turkey and Syria.

Keywords: Arab Uprisings, Historical Sociology, State Formation, Middle East, Regional States System.

---------------

Arap Ayaklanmaları ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Devletler Sistemi

ÖZET

Bu makale Arap ayaklanmalarının Ortadoğu’ya etkilerini tarihsel sosyoloji çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Ayaklanmaların iyi sonuçlar doğuracağına dair beklentiler gerçekleşmemiştir. Arap cumhuriyetlerinin zayıflaması bölgeye müdahaleri ve bağımlılığı arttırmış ve güç dengesini monarşiler ve Arap-olmayan Ortadoğu devletler lehine değiştirmiştir. Devlet-ötesi söylemler İslami hareketleri ve mezhepsel anlatıları güçlendirmiştir. Ortaya çıkan sonuçlara bakıldığında Mısır’da devam eden bağımlılık, Suriye’de ve Irak’ta devletin çöküşü ve Türkiye ve Suriye arasında liberal barışın yıkılması dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arap Ayaklanmaları, Tarihsel Sosyoloji, Devlet Oluşumu, Ortadoğu, Bölgesel Devletler Sistemi.

---------------------------

* Professor, School of International Relations and Director of Center for Syrian Studies, University of St. Andrews, Scotland.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...