The Greek Crisis and Its Repercussions on the Balkan Neighbourhood: The End of the Myth

2018-10-15 17:28:16

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, VOLUME 15, NUMBER 58, 2018

Marilena KOPPA*

ABSTRACT

This article explores the role of Greece in the Balkans since the end of Communism and the impact of the sovereign debt crisis that followed. Since the beginning of the 1990s, while Greece failed to accomplish its vocation at the political level, at the level of the economy the country acted as an important regional actor. The article examines the dynamics of the Greek crisis on the Balkan economies and analyses the major challenges for Greece in this new reality. At the same times, it tries to identify the triple crisis faced currently by Greece: at the level of credibility and status, at the level of mediation between the region and the EU and, finally, at the level of the gradual peripherisation of the country.

Keywords: Crisis, Balkans, Greek Banks, Migration, EU

—————————–

Yunan Krizi ve Krizin Balkanlar Bölgesi Üzerindeki Etkileri: Bir Mitin Sonu

ÖZET

Bu makale komünizmin sona ermesinden sonra, Yunanistan’ın Balkanlardaki rolünü ve sonrasında ortaya çıkan ulusal nitelikteki borç krizlerinin etkisini incelemektedir. Yunanistan, 1990’ların başından itibaren, siyasal düzeyde amacını gerçekleştirmeyi başaramasa da, ekonomik düzeyde önemli bir bölgesel aktör olarak hareket etmiştir. Makale, Yunan krizinin Balkan ekonomileri üzerinde oluşturduğu dinamikleri ele almakta ve ortaya çıkan bu yeni gerçekliğe bağlı olarak Yunanistan’ın karşılaştığı temel sorunları analiz etmektedir. Bunun yanı sıra, makale Yunanistan’ın halen karşı karşıya olduğu güvenilirlik ve statü düzeyinde, bölge ve AB arasında arabuluculuk düzeyinde ve son olarak ülkenin aşamalı olarak çevreselleştirilmesi düzeyinde üçlü krizi ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kriz, Balkanlar, Yunan Bankaları, Göç, AB

—————————–

* Doç. Dr., Uluslararası, Avrupa ve Bölge Çalışmaları Bölümü, Panteion University, Atina.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...