Türkiye’de Sanayi ve Tarım Sektörlerinde Seragazı Emisyonlarının Belirleyicileri: İndeks Ayrıştırma Analizi

2017-06-21 23:18:40

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 54, 2017

Mustafa ÖZÇAĞ*, Burcu YILMAZ** ve Emrah SOFUOĞLU***

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye’de 1990-2014 döneminde sanayi ve tarım sektörlerindeki seragazı emisyonlarında ortaya çıkan değişim LMDI yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Söz konusu değişim, emisyonu etkileyen faktörler olarak literatürde genel kabul görmüş dört faktöre (emisyon-faktör etkisi, yoğunluk etkisi, yapısal etki ve faaliyet etkileri) ayrıştırılmıştır. Analiz sonuçları, sanayi ve tarım sektörlerinde seragazı emisyonundaki değişimin temel belirleyicisinin enerji yoğunluğu etkisi olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, Türkiye’de 1990-2010 döneminde ekonomik büyüme ve seragazı emisyonları arasında aynı yönlü gerçekleşen bir değişmenin varlığı görülürken, 2010 yılından itibaren ekonomik büyüme rakamlarında oluşan artış oranı seragazı emisyonlarında meydana gelen artış oranından daha yüksek olmuş ve böylece değişkenler arasında ayrışma meydana gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Seragazı Emisyonları, Indeks Ayrıştırma Analizi, LMDI, İklim Değişikliği, Türkiye.

—————————–

* Doç. Dr., İktisat Bölümü, İktisat Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

** Arş. Gör., İktisat Bölümü, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

*** Arş. Gör., İktisat Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...