Uluslararası İlişkiler Kuramlarında Ana Akımlara Yeniden Bakış

2015-10-14 13:11:18

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 46, 2015

Mustafa AYDIN* ve Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE**

ÖZET

Uluslararası İlişkiler’in (Uİ) “büyük tartışma”larının sona erdiğine dair görüş alanın yazarlarının büyük çoğunluğu tarafından dile getirilmektedir. Bugün disiplinin ana dergilerinde büyük kuramsal tartışmalara yapılan atıflar önemli ölçüde azalmıştır ve en kayda değer münazaralar kuramlar/paradigmalar arasında değil, daha ziyade aynı kuramı benimseyen yazarlar arasında sıklıkla da ampirik çalışmalar üzerinden gerçekleşmektedir. Bu çalışma, Uluslararası İlişkiler’in “büyük tartışma”larının sakıncalarını ve Uİ yazınındaki “büyük tartışma”lara geri dönüş sorgulamalarını ortaya koyarak, Uİ’nin dünyada ve Türkiye’deki mevcut durumu ve geleceğine dair görüşler içermektedir. Bu noktadan hareketle, bu çalışma “büyük tartışma”lara bugüne kadar konu olan ve gelecekteki tartışmaların da temelini oluşturacak ana akımları okuyuculara yeniden hatırlatmak üzere hazırlanan bu özel sayıya giriş makalesi olarak kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası İlişkiler, Disiplin, Kuram, Büyük Tartışma, Paradigma.

-------------------------

*Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

**Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...