Uluslararası İlişkilerde Bilimsellik, Metodoloji ve Yöntem

2015-10-14 13:11:35

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 46, 2015

Nil S. ŞATANA*

ÖZET

Uluslararası İlişkiler, sadece kuramsal açıdan değil, bilim felsefesi anlayışı konusunda da derin fikir ayrılıkları yaşayan bir disiplindir. Öyle ki, epistemoloji, ontoloji ve metodoloji konularında yaşanan anlaşmazlıklar Uluslararası İlişkilerin disiplin olma özelliğini dahi sorgulatmaktadır. Bu makale, Uluslararası İlişkilerde özellikle metodoloji ve yöntem konularında yaşanan tartışmaları özetlemeyi, metodolojiyle ilgili kavramları açıklığa kavuşturmayı ve metot konusuna faydacı bir bakış açısı getirmeyi hedeflemektedir. Rudra Sil ve Peter Katzenstein, analitik uzlaştırmacılık (analytic eclecticism) yaklaşımları ile farklı bakış açılarının kuram ve epistemoloji gibi konularda anlaşmadan da birbirlerini tamamlayabileceğini, dünya siyasetini anlamlandırabilmek için faydacı bir yaklaşım kullanmanın gerekli olduğunu iddia etmektedirler. Makale, bu uzlaştırmacı yaklaşımın araştırma metotları konusunda da kullanılabileceğini terörizm çalışmalarından örneklerle göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Metodoloji, Metot, Bilimsellik, Ontoloji, Epistemoloji, Analitik Uzlaştırmacılık

-------------------------

*Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...