When the Greek Political System Clashed with Europe: Why the Greek Sovereign-Debt Crisis is Taking so Long to End

2018-10-15 17:13:55

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, VOLUME 15, NUMBER 58, 2018

Constantine A. PAPADOPOULOS*

ABSTRACT

The central argument of this essay is that, in order to understand the reasons behind the Greek economy’s inability to recover sooner from its 8-year recession, analysis must focus on the institutional, political and cultural traits of the country rather than take a primarily “economistic” approach and simply blame “excessive austerity” and/or the euro. In fact, it will be argued that Greece’s positive performance under the euro (until government actions derailed the economy) is generally underappreciated, suggesting that if the country’s institutional weaknesses are addressed, the economy will grow. If they are not, the country’s long-term economic potential will almost certainly remain unfulfilled.

Keywords: Greek Economic Crisis, Austerity, Structural Reforms

—————————–

Yunan Siyasal Sistemi Avrupa’yla Çatışınca: Yunan Ulusal-Borç Krizinin Sona Ermesi Neden bu Kadar Uzun Sürdü

ÖZET

Bu makalenin ana argümanı, Yunan ekonomisinin 8 yıldır devam eden durgunluğundan kurtarılmasındaki yetersizliğin arkasındaki sebepleri irdelemektir. Bu amaçla, yapılacak analizlerin ‘ekonomik’ bir yaklaşımla ve kolaycı bir biçimde ‘yoğun kemer sıkma politikası’ ve/veya Euro’yu sebep olarak göstermek söyleminden ziyade ülkenin kurumsal, siyasal ve kültürel özelliklerine odaklanılması gerektiği ileri sürülmektedir. Yunanistan’ın Euro’nun etkisi altındaki pozitif performansının (hükümetin uygulamalarının ekonomiyi dramatik şekilde etkilemesine kadar) değeri yeterince anlaşılmamıştır. Bu nedenle makalede, ülkenin kurumsal zayıflığı üzerinde yeterince durulması halinde ekonomin buna bağlı olarak büyüyeceği öne sürülmektedir. Eğer meseleye bu açıdan yaklaşılmaz ise ülkenin uzun dönemli ekonomik potansiyelinin hakkı verilmemiş olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Yunan Ekonomik Krizi, Kemer Sıkma Politikası, Yapısal Reformlar

—————————–

* Dr. İşletme Fakültesi, Deree – The American College of Greece, Atina.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...