“Güvenlik İkilemi”ni Yeniden Düşünmek Güvenlik Çalışmalarında Yeni Bir Perspektif

2011-06-27 13:11:13

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 29, BAHAR 2011

Ali BİLGİÇ*

ÖZET Bu makale, yarım yüzyıl önce oluşturulan, sürekli geliştirilen ve son yıllarda yeniden düşünülen “güvenlik ikilemi” kavramının değişimini üç ana başlıkta incelemektedir. İlk dönemde kavram, Soğuk Savaş dönemi güvenlik anlayışıyla oluşturulmuştur. İkinci dönem, dünya siyasetine egemen olan yeni güvenlik sorunları ve buna paralel olarak Uluslararası İlişkiler disiplinindeki güvenlik anlayışının genişlemesiyle, kavramın zenginleştiği dönemdir. Son dönem, “güvenlik ikilemi”nin kökünden değiştirildiği, yeniden düşünüldüğü ve yeni fikirlerle beslendiği dönemdir. Bu yeni fikirler içinde, disiplinde kısıtlı olarak çalışılan “güven” kavramı güvenlik ikilemlerinin aşılması için önerilmiştir. “Güvenlik İkilemi” yeniden düşünülmüş haliyle, güvenliğin ve güvensizliğin anlaşılması, çalışılması ve yeniden düşünülmesi için yeni bir perspektif sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik İkilemi, Güvensizlik Mantıkları, Güven, Korku, Düzen. ---------------------------- Dr. Sonrası Araştırmacı, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bilkent Üniversitesi.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...