The External Dimension of European Union Counter-Terrorism Discourse: Good Governance, the Arab “Spring” and the “Foreign Fighters”

2017-10-25 14:54:17

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, VOLUME 14, NUMBER 55, 2017 

Beste İŞLEYEN*

ABSTRACT

The central objective of this article is to contribute to studies on EU counter-terrorism discourse by bringing the “external dimension” in. To that end, it borrows concepts of the Discourse-Historical Approach and provides an in-depth linguistic examination of the international aspect of the EU’s counter-terrorism discourse. The article identifies good governance and the Arab “Spring” as two central themes of this discourse and illustrates the linguistic means in which the two topics are made “natural” and “normal” by reference to counter-terrorism. The analysis also discusses the political and normative effects of EU discursive construction of counter-terrorism.

Keywords: European Union, Counter-terrorism, Discourse-historical Approach, Good Governance, Arab Uprisings

—————-

Avrupa Birliği Terörle Mücadele Söyleminin Dış Boyutu: İyi Yönetişim, Arap “Baharı” ve “Yabancı Savaşçılar”

ÖZET

Bu makalenin ana amacı, AB’nin terörle mücadele söylemleri üzerine yapılan çalışmalara, bu söylemin “dış boyutu” konusunu inceleyerek katkıda bulunmaktır. Bu amaçla makale, “söylemsel tarihsel” yaklaşım kavramlarından faydalanmakta ve AB’nin terörle mücadele söyleminin uluslararası yönünün derinlemesine bir dilsel incelemesini sunmaktadır. Makale, bu söylemin iki ana temasını iyi yönetişim ve Arap “Baharı” olarak tanımlamakta ve bu iki konunun terörle mücadeleye ilişkin “doğallaştırılmasında” ve “normalleştirmesinde” kullanılan dilsel araçları göstermektedir. Analiz AB’nin söylemsel inşasının siyasi ve normatif etkilerini de tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Terörle Mücadele, Söylemsel-Tarihsel Yaklaşım, İyi Yönetişim, Arap Baharı

—————————–

* Assist. Prof. Dr., Department of Political Science, The University of Amsterdam, The Netherlands.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...